TRÒ CHƠI DÂN GIAN

Trường TH số 2 TT Phù Mỹ tổ chức Hội thi trò chơi dân gian cho học sinh